Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​người mua để chế tạo máy trạm phù hợp với máy của chúng tôi để có thể sử dụng được tại công trường ở đất nước của bạn.